Direktan prenos mladenovačkog skupštinskog zasedanja

Portal Mladenovac Uživo nastavlja sa emitovanjem direktnih prenosa skupštinskog parlamenta. Sutra od 13. 55 minuta bićete u mogućnosti na linku http://mladenovacuzivo.com/mladenovac.html da pratite skupštinsko zasedanje na čijem će se dnevnom redu naći dvanaest tačaka.

 


1. PREDLOG ODLUKE O DODELI JAVNIH PRIZNANJA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2017. GODINU

2. PREDLOG ODUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2017. GODINU

3. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2016. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2016. GODINU

4. PREDLOG ZAKLJUČKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2016. GODINU

5. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSLOVNOM PROSTORU GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC

6. PREDLOG REŠENJA O IZMENI REŠENJA O OBRZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC

7. PREDLOZI REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA „MLADENOVAC“ KAO DELU NAZIVA:

– Rukometnom klubu „Mladenovac“
Sportsko rekreativnom klubu – Mladenovac

8. IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA POSLOVANJA SPORTSKO REKREACIONOG CENTRA „LJUBOMIR IVANOVIĆ GEDŽA“ MLADENOVAC ZA 2016. GODINU, SA PREDLOGOM ZAKLJUČKA

9. IZVEŠTAJ OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA PO REŠENJU SKUPŠTINE BR. I-00-06-1-10/2/2017 OD 24.4.2017. GODINE, SA PREDLOGOM ZAKLJUČAKA

10. PRELOG REŠENJA O USVAJANJU PREDLOGA PROGRAMA SANACIJE (ASFALTIRANJEM) ULICA I PUTEVA I IZGRADNJA I SANACIJA OBJEKATA VODOSNABDEVANJA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2017. GODINU

11. PREDLOG REŠENJA KOJIM SE OBAVEZUJU PREDSEDNIK GO MLADENOVAC KAO I POJEDINAČNO SVAKI VEĆNIK ZA SVOJE PODRUČJE RADA, DA SKUPŠTINI GO MLADENOVAC PODNESU IZVEŠTAJ O RADU ZA 2016. GODINU

12. IZBOR ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC