Sportski savez proglašava najbolje

Sportski savez Mladenovca raspisuje konkurs za dodelu priznanja u oblasti sporta u 2018.godini i to u sledećim kategorijama:
1. Najuspešniji mladi sportisti-sportiskinje (do 19 god.)
2. Najuspešniji senior-seniorka (od 19 do 35 god.)
3. Najuspešniji veteran-veteranka preko 35 godina
4. Najuspešniji trener
5. Najuspešnija ekipa
Konkurs traje do 08.02.2019. godine.
Predlog za izbor najuspešnijih se predaje na recepciji sportskog centra „LJubomir Ivanović Gedža“ ili u kancelariju SSMLD , Adresirano na Sportski savez Mladenovca sa naznakom „Predlog za izbor sportiste Mladenovca u 2018.god.“
Istovremeno sa proglašenjem najboljih sportista, gradska opština Mladenovac će dodeliti priznanja svim sportistima koji su ostvarili zapažene međunarodne rezultate.
Sportski pozdrav
Generalni sekretar SSMLD
Sportski savez Mladenovca
Aleksandar Jovanović

p