SEDNICA SKUPŠTINE SPORTSKOG SAVEZA MLADENOVCA ZAKAZANA ZA 20. AVGUST

Sportski savez Mladenovca poziva sve svoje članove i ostale zainteresovane da prisustvuju 8. redovnoj sednici Skupštine Sportskog saveza koja je zakazana za 20. avgust 2020. godine sa početkom u 18 časova.

Iz Sportskog saveza Mladenovca je saopšteno da će, zbog trenutne epidemiološke situacije, sednica biti održana telefonskim putem. Materijal za sednicu biće prosleđen članovima Skupštine elektronskim putem ili ga mogu preuzeti pojedinačno, u prostorijama Sportskog saveza Mladenovca.

Na predloženom dnevnom redu nalaze se sledeće tačke:

  1. Izbor radnih tela skupštine (izbor radnog predsedništva, izbor verifikacione komisije, izbor zapisničara i overivača zapisnika)
  2. Izveštaj verifikacione komisije i verifikacija članova Skupštine
  3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Sportskog saveza Mladenovca
  4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu SSMLD za 2019. godinu (izveštaj NO Sportskog saveza Mladenovca za 2019. godinu, usvajanje finansijskog izveštaja Sportskog saveza Mladenovca za 2019. godinu)
  5. Plan i program rada Sportskog saveza Mladenovca za 2020. godinu
  6. Tekuća pitanja