Izgradnja transfer- stanice u Mladenovcu

Izgradnja transfer- stanice u Mladenovcu

Izgradnjom transfer-stanice u Mladenovcu biće omogućeno zatvaranje trenutnih deponija na teritoriji opština Mladenovac i Sopot i obezbediće se uslovi da se komunalni otpad, koji je sakupljen sa teritorija ovih opština, transportuje do sanitarne deponije u Vinči, gde će se koristiti u postrojenju za proizvodnju toplotne i električne energije.
Transfer stanica se gradi na teritoriji Mesne zajednice Vlaška, a planirana je izgradnja upravne zgrade, nadstrešnice za privremeno skladištenje primarno selektovanog otpada, hale za sekundarnu separaciju reciklabilnog otpada, nadstrešnice sa platformom za pretovar otpada, nadstrešnice za balirani otpad, rezervoara za hidrantsku i sanitarno-tehničku vodu, rezervoara za prihvat atmosferske vode, rezervne sanitarne kasete, manipulativnog platoa sa saobraćajnicama i ostalih pratećih sadržaja, ukupne bruto razvijene građevinske površine (BRGP) svih funkcionalnih jedinica 2.898 i saobraćajnica 8.200 kvadratnih metara.


Grad Beograd, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Lokalnim planom upravljanja otpadom grada Beograda 2021–2030. definisao je izgradnju četiri transfer-stanice sa centrima za sakupljanje otpada na teritoriji grada Beograda radi unapređenja sistema sakupljanja otpada, proširenja ukupnog obima sakupljanja i uspostavljanja sistema odvojenog sakupljanja, ponovnog korišćenja i reciklaže otpada. Prva od četiri transfer-stanice gradi se u Mladenovcu.

Preuzeto sa Fb stranice Opština Mladenovac

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *