GLIŠIĆ NAGRAĐEN U BRISELU KAO NAJVEĆI PRIJATELj ROMA

Predsednik gradske opštine Mladenovac, Vladan Glišić, dobitnik je nagrade „The Most Roma Friendly Mayor“ – Predsednik opštine – najbolji prijatelj Roma.
Prestižnu titulu uručila mu je u Evropskom parlamentu u Briselu Marta Garsia Fidalgo, član Evropske kojmisijje u Direktoratu za susedsku politiku i proširenje.
Kampanja se organizuje u okviru projekta „Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana i Turske“ koji finansira Evropska unija. Kampanja se fokusira na pozitivne primere podrške lokalnih zajednica uključivanju Roma i Romkinja.
„Hvala mojim saradnicima u opštini Mladenovac, naročito članu Veća za socijalna pitanja, unapređenje i zaštitu ljudskih i manjinskih prava, gospođi Suzan Vasić, na angažovanju i pomoći. Zahvaljujući timskom radu ostvarili smo rezultate koji su me preporučili za ovu nagradu“, rekao je Glišić.

Izvor infirmacije GO Mladenovac