Direktan prenos skupštinskog zasedanja

Predsednik Skupštine gradske opštine Mladenovac, Dragan Vukadinović, zakazao je sednicu Skupštine gradske opštine Mladenovac koja će se održati u Velikoj sali Skupštine gradske opštine Mladenovac, u četvrtak, 21. juna sa početkom u 15,00 časova.

D N E V N I R E D

1. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GO MLADENOVAC ZA 2017. GODINU

2. IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU GO MLADENOVAC, ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2017. GODINE

3. PREDLOG ODLUKE O DODELI JAVNIH PRIZNANJA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2018. GODINU

4. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2018. GODINU

5. PREDLOG PLANA POSTAVLJANJA PRIVREMENIH MONTAŽNIH OBJEKATA (KIOSCI) NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC

6. PREDLOG PLANA POSTAVLJANJA TEZGI I DRUGIH PRIVREMENIH POKRETNIH OBJEKATA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC

7. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI UPRAVE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC

8. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC

9. IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA POSLOVANJA JKP „MLADENOVAC“ ZA 2017. GODINU, SA PREDLOGOM ZAKLJUČKA

10. REBALANS 1 POSEBNOG PROGRAMA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „PIJACE MLADENOVAC“ ZA 2018. GODINU, SA PREDLOGOM REŠENJA

11. REBALANS 2 PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „PIJACE MLADENOVAC“ ZA 2018. GODINU, SA PREDLOGOM REŠENJA

12. IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA POSLOVANJA SPORTSKO REKREACINOG CENTRA „LJUBOMIR IVANOVIĆ GEDŽA“ ZA 2017. GODINU, SA PREDLOGOM ZAKLJUČKA

13. REBALANS 1 PROGRAMA POSLOVANJA SPORTSKO REKREACINOG CENTRA „LJUBOMIR IVANOVIĆ GEDŽA“ ZA 2018. GODINU, SA PREDLOGOM REŠENJA

14. REBALANS 2 PROGRAMA POSLOVANJA CENTRA ZA KULTURU I TURIZAM MLADENOVAC ZA 2018. GODINU, SA PREDLOGOM REŠENJA

15. REBALANS 2 PROGRAMA POSLOVANJA JKP „MLADENOVAC“ ZA 2018. GODINU, SA PREDLOGOM REŠENJA
Portal Mladenovac uživo direktno će prenositi skupštinsko zasedanje opštinskog parlamenta na linku
http://mladenovacuzivo.com/mladenovac.html