Direktan prenos skupštinskog zasedanja GO Mladenovac

Predsednik skupštine GO Mladenovac, Dragan Vukadinović zakazao je 14.sednicu opštinskog parlamenta za petak 23.mart sa početkom u 15,00 časova.Na dnevnom redu će se naći dvanaest tačaka .

1. PREDLOG ODLUKE O PRIHVATANJU KONVERZIJE NOVČANIH POTRAŽIVANJA GO MLADENOVAC PREMA HOLDING KOMPANIJI PAMUČNI KOMBINAT JUMKO AD.VRANJE IZ VRANJA

2. IZVEŠTAJ O RADU OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2017 GODINU

3. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2018 GODINU

4. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA REBALANS 1 PRPGRAMA POSLOVANJA JKP “PIJACE MLADENOVAC“ ,MLADENOVAC ZA 2018. GODINU SA POSEBNIM PROGRAMOM ZA 2018 GODINU

5.PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA REBALANS 1 PROGRAMA POSLOVANJA JKP “MLADENOVAC“ ,MLADENOVAC ZA 2018 GODINU

6. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA REBALANS 1 PROGRAMA POSLOVANJA CENTRA ZA KULTURU I TURIZAM MLADENOVAC ZA 2018 GODINU

7.PREDLOG ZAKLJUČKA O ANGAŽOVANJU EKSTRERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2017.GODINU

8.PREDLOK ODLUKE O IZMENI ODLUKE O SUBVENCIONISANJU CENA KOMUNALNIH USLUGA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC

9. IZVEŠTAJ O RADU UPRAVE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA PERIOD 1.7.2017.-31.12.2017 GODINE

10.PREDLOG REŠENJA O IZMENI I DOPUNI O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC

11. REDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA “MLADENOVAC“ U NAZIVU KLUBA MALOG FUDBALA “MLADENOVAC“

12. REDLOG ODLUKE O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2018. GODINU

Portal Mladenovac uživo kao i u protekle dve godine realizovaće direktan prednos zasedanja opštinskog parlamenta iako prenosi sednica do sada nisu bili deo projektog sufinansiranja medijskih sadržaja. U dosadašnjem periodu, realizovano je više od osamdeset sati zasedanja putem interneta i taj vid informisanja finansiran je iz ličnih sredstava preduzeća „Dragon Star“ u okviru kojeg posluje i portal.